CÔNG TY NUPLEX RESINS

CÔNG TY TNHH NUPLEX RESINS ( VIỆT NAM )

Địa chỉ: KCN BIÊN HOÀ II, TP.BIÊN HOÀ, ĐỒNG NAI.