CÔNG TY ĐẠI TÂY DƯƠNG

Công Ty Kim Khí ĐẠI TÂY DƯƠNG

Địa chỉ: Đường 25B, khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai