Nhà hàng Sen Vàng

Địa chỉ: 105B Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai