Lễ công bố thành lập chi bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Đồng Nai Thiên Long