Cụm Công nghiệp Vĩnh Hòa Hưng Nam

Ấp 6 xã Vĩnh Hòa, Hưng Nam H – Gò, Quao, T.Kiên Giang