CÔNG TY KIM BẢO SƠN VN

Công Ty KIM BẢO SƠN VN

Địa chỉ: KCN LONG THÀNH, ĐƯỜNG SỐ 1, TAM AN, LONG THÀNH, ĐỒNG NAI.
KCN GIANG ĐIỀN, AN VIỄN, TRÃNG BOM, ĐỒNG NAI.