CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

KCN Dầy Giây, Thống Nhất Đồng Nai