CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI

  • 255B, Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
  • Tel: (84-251) 3822116 (Kinh Doanh) / 3825275 (Kế Toán) / 3819431 (Hành Chính)  Fax: (84-251) 3822014
  • Email: info@chatdotdongnai.com- Website:http://www.chatdotdongnai.com