Cải chính

Sau khi Cty làm việc với Báo người lao động. Báo Người Lao Động đã đăng cải chính thông tin. Cty Bảo vệ Đồng Nai Thiên Long trân trọng cảm ơn!.

https://nld.com.vn/cong-doan/cai-chinh-20190814141502714.htm